HAKKIMIZDA

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Senatosu 30/12/2020 tarihli ve 153 sayılı senato kararı ile üniversitemiz bünyesinde “Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUAMER)” kurulması teklifine Yükseköğretim Yürütme Kurulunca (YÖK)  onay verilmiştir. 06/04/2021 tarihli ve 31446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile “Heyelan Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUAMER)” kurulmuştur. Kurucu müdür olarak İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayberk KAYA seçilmiştir ve halen müdürlük görevini yürütmektedir.